Over Ons

Over Warmtepompplein.nl

Warmtepompplein.nl is een productonafhankelijke website voor de verwarming van je woning met een Warmtepomp. Warmtepompplein.nl is een initiatief van Enshared, de moedermaatschappij van Zonatlas NL B.V.

Met de website voorzien we in de informatiebehoefte naar warmtepompen in de breedste zin van het woord. De website is opgezet in samenwerking met uiteenlopende partijen (partners) die allemaal de mening onderschrijven dat onze manier van verwarmen zal veranderen om de CO2 uitstoot snel te beperken. Wij verwachten dat warmtepompen hierin een grote rol gaan vervullen en de informatiebehoefte naar warmtepompen toeneemt.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot dit informatieportaal of over warmtepompen, neem dan contact met ons op: stuur een e-mail naar advies@enshared.nlWij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Heb je interesse in deelname als partner van Warmtepompplein.nl, dan kun je ons via de mail aanschrijven.

Technische ondersteuning

Wij kunnen geen technische ondersteuning bieden voor de installatie van warmtepompen, hiervoor is de installateur van de warmtepomp het eerste aanspreekpunt.

Warmtepompplein.nl is een onafhankelijk, objectieve website over warmtepompen en verstrekt daarom expliciet geen specifiek advies, voorkeur of oordeel ten aanzien van merk, model of fabrikant voor warmtepompen en randapparatuur.

Informatie 

‘De vraag naar energie verandert in Nederland. De consument krijgt steeds meer gehoor naar zijn roep om betaalbare en duurzame energie. Waar het produceren van energie ooit alleen het terrein was van de grote energieleveranciers, nemen consumenten en lokale ondernemers nu steeds meer zelf het heft in handen. De toekomst zit in het opwekken en delen van eigen opgewekte energie. Wij blijven dan ook innoveren op het gebied van opwek, opslag en distributie van decentrale energiesystemen, zodat wij u kunnen blijven voorzien van de beste oplossingen.

Onze kernwaarden zijn:

  • Betrokken: bij de belangen van onze klanten als bij maatschappelijke belangen
  • Transparant: en duidelijk over hoe we werken, wat we bieden en waarvoor we het doen
  • Kennis delen: zodat we gezamenlijk een versnelling in de energie transitie kunnen creëren
  • Maatschappelijk verantwoord: naar onze klanten, belanghebbenden en leveranciers.

Tenslotte is het goed te vermelden dat Warmtepompplein.nl en Zonatlas.nl behoren tot de EnShared Groep. Zie voor meer informatie:  https://www.zonatlas.nl