Installatie van een warmtepomp

Wat is belangrijk bij installatie van een warmtepomp?

Ruwweg gezegd bestaat een warmtepompsysteem uit een bron, de warmtepomp zelf (de opwekker van warmte) en het afgiftesysteem. Deze onderdelen moeten goed op elkaar afgestemd worden om de installatie goed en efficiënt te laten werken. Daarnaast moet het systeem als geheel afgestemd worden op de woning én op de andere installaties in de woning, zoals het ventilatiesysteem, een eventuele zonneboiler, een piekketel etc. Een EPA-adviseur, de leverancier of installateur helpt je daarbij en houdt bij de installatie onder andere rekening met een goede afstemming tussen:

Bron en warmtepomp

Een belangrijke afstemming is die tussen de warmtepomp en de bron. De bron moet de warmte kunnen winnen die de warmtepomp nodig heeft om aan de warmtevraag van de woning te kunnen voldoen. Een goede afstemming draagt bij aan een hoog systeemrendement en dus een laag elektriciteitsverbruik.

Warmtepomp en afgiftesysteem

Een warmtepomp levert warm water voor verwarming. Het afgiftesysteem in de woning, bijvoorbeeld de vloerverwarming of radiatoren, moet geschikt zijn voor de lagere temperaturen die door de warmtepomp worden geleverd. Als de warmtepomp ook warm tapwater maakt, is een warm waterboiler nodig.

Warmtepomp en de warmtevraag van de woning

Bij het gebruik van een warmtepomp is het van belang dat de woning goed geïsoleerd is. Wanneer dit niet het geval is, is het voor de warmtepomp lastiger om aan de warmtevraag in de woning te kunnen voldoen en moet deze groter, en dus duurder, uitgevoerd worden of op hogere temperaturen warmte afgeven, waardoor het rendement van de warmtepomp lager uitvalt en meer elektriciteit wordt verbruikt. Moet het huis eerst nog goed geïsoleerd worden, denk dan ook aan de ventilatie in de woning, een goed binnenklimaat is ook belangrijk.

NB. Bij hybride warmtepompen is goede isolatie geen vereiste, de ketel neemt het van de warmtepomp over zodra die het niet meer kan bijbenen. Maar ook bij hybride warmtepompen adviseren wij toch om eerst goed te isoleren. Daarmee verlaag je de warmtevraag en vaak ook de benodigde afgiftetemperatuur, waardoor de hybride warmtepomp beter presteert.

Moeten warmtepomp installateurs gecertificeerd zijn?

Na de keuze voor een bepaalde warmtepomp volgt de installatie. Sommige installateurs hebben zich gericht op het aanleggen en aansluiten van warmtepompsystemen. Om de kwaliteit van de installatie te borgen heeft de overheid bepaald dat bij de installatie van warmtepompen in de meeste gevallen certificering vereist is. Voor warmtepompen die gebruikmaken van bodemenergie heeft de overheid nog aanvullende certificering vereist.

Ook kan het zo zijn dat een subsidieregeling een certificering als voorwaarde stelt. Raadpleeg hiervoor altijd de subsidieverstrekker.

Bij bepaalde warmtepompen is certificering van de installateur overigens niet vereist. Bijvoorbeeld als de warmtepompcyclus in één systeem is weggewerkt, eigenlijk net zoals bij een koelkast. Deze warmtepomp-systemen staan ook wel bekend onder de naam monobloc-warmtepompen.

Hoeveel tijd en ruimte neemt de installatie van een warmtepomp in beslag?

De installatie van een hybride warmtepomp neemt een halve tot hele dag in beslag. De installatie van een all-electric warmtepomp neemt over het algemeen wat langer in beslag omdat naast de warmtepomp een warm waterboiler geplaatst moet worden. Het buitendeel van een lucht warmtepomp neemt gemiddeld ongeveer 1 vierkante meter grond in beslag. Het is wenselijk om rondom het buitendeel een halve meter ruimte vrij te laten. Het buitendeel kan zowel op de grond als tegen een gevel of op een dak geplaatst worden. Bepaalde fabrikanten hebben het buitendeel zelfs weggewerkt in een “schoorsteen”.

Wanneer de warmtepomp gebruikmaakt van warmte uit de bodem of grondwater, is er vaak meer tijd nodig. Omdat de installatie voor een deel ondergronds geplaatst wordt, kun je een flinke ingreep rondom de woning verwachten. De installatie van een bodemwarmtepomp als deze neemt al snel een aantal dagen in beslag. Voor het plaatsten van dit systeem moet vaak melding worden gemaakt bij de gemeente.

In sommige gevallen moet voor een warmtepomp ook een vergunning worden aangevraagd. Bijvoorbeeld om een bron te slaan in een waterwingebied of als het buitendeel van de warmtepomp aan de gevel in het zicht wordt geplaatst. In de meeste gevallen is echter geen vergunning nodig en is melding voldoende, maar vraag voor de zekerheid bij jouw gemeente na of voor het plaatsen van een warmtepomp een vergunning vereist is. Een EPA-adviseur, de leverancier of installateur kan je daar bij helpen.