Afgiftesystemen voor verwarming van woningen

Het afgiftesysteem is een essentieel onderdeel van iedere verwarmingsinstallatie. De keuze van de temperatuur waarbij de warmte wordt afgestaan aan de omgevingslucht is zeer bepalend voor de totale efficiency. Het afgiftesysteem en de afgiftetemperatuur zijn ook zeer belangrijk bij de keuze van het conversiesysteem.

Tot voor kort werden in bijna alle Nederlandse woningen standaard verwarmingsradiatoren toegepast om de warmte van een cv-ketel af te geven aan de ruimtes. Een efficiënte inzet van warmtepompen vraagt om het gebruik van lagetemperatuursystemen, zoals vloer- en wandverwarming. De laatste tijd winnen lagetemperatuursystemen steeds meer terrein.

Klassieke radiatoren

Een klassieke radiator is nog altijd het meest gebruikte afgiftesysteem in Nederland. Door de radiatoren stroomt water, dat zijn warmte afgeeft aan het metaal van de radiator. Dit geeft op zijn beurt warmte af aan de omgeving door straling. De lucht in de buurt van de radiator wordt warmer en verspreidt door convectie zijn warmte. Voor een goede warmteafgifte door middel van convectie is een relatief hoge watertemperatuur nodig. In het verleden werden installaties ontworpen voor een watertemperatuur van 90°C. Tegenwoordig is dit meestal lager: zo’n 60°C. Lees hier waarom lagetemperatuurverwarming aantrekkelijk is.

Lagetemperatuursystemen

In moderne woningen wordt steeds vaker vloer- en wandverwarming toegepast. Bij vloer- en wandverwarming zijn er geen zichtbare afgiftedelen meer. De afgifte van warmte gebeurt door middel van watervoerende kunststof leidingen in de vloer of in de wanden. De gehele oppervlakte van de wand of de vloer wordt daarmee tot verwarmingselement. Omdat het afgifteoppervlak groot is, kan de watertemperatuur lager zijn dan bij radiatoren. Daarmee zijn vloer- en wandverwarming goede voorbeelden van lagetempertuurverwarming (LTV).

Bij de toepassing van warmtepompen is LTV essentieel. Op plaatsen waar vloer- of wandverwarming niet goed mogelijk is, kunnen speciale LTV-radiatoren worden toegepast.

Betekent dit dat LTV niet mogelijk is als je normale radiatoren hebt? Met een paar aanpassingen is het wel mogelijk. Verwarmen met een lagere aanvoertemperatuur bij gewone radiatoren duurt flink langer. Met name wanneer de buitentemperatuur laag is. Door het toepassen van speciale ventilatoren in de radiatoren kan dit gedeeltelijk gecompenseerd worden. Reguliere radiatoren kunnen hierdoor meer warmte afgeven. De ventilatoren maken echter wel wat geluid.