Welk type warmtepomp past in mijn woning?

Apr 29, 2019Algemene informatie warmtepompen, Nieuws & blog

Om een indicatie te krijgen van welk type warmtepomp geschikt is voor je woning, kun je op deze site de Warmtepompverkenner invullen. Daarnaast is er een goede inschatting te maken van een passend type warmtepomp op basis van het soort woning. In dit blog een overzicht van de 4 meest geplaatste typen warmtepompen met daarbij een indicatie voor welke woningen deze het meest geschikt zijn. Inclusief toelichting.

Voor het gemak categoriseren we de Nederlandse woningen in 3 typen: groot, middelgroot en appartement. Onder groot verstaan we huizen met een oppervlakte van 140m² of groter, middelgroot zijn woningen vanaf 100m². Appartementen (ca. 70m²) worden hier wel genoemd, alleen komen ze vanwege de beperkte ruimte veelal niet in aanmerking voor een warmtepomp. Denk hier eerder aan een collectieve oplossing, zoals een warmtenet. Daarnaast hebben we de woningen ingedeeld op bouwjaar: voor 1970, 1970 -1990 en recent.

Warmtepomp bodem

Een bodemwarmtepomp waardeert de bodemwarmte op tot een temperatuur die geschikt is voor verwarming. De warmtebron is een buizensysteem in de bodem en daarom staat dit type ook wel bekend als grondgebonden warmtepomp.

Voor kleinere woningen vormen de kosten en ruimte van een warmtepomp bodem al snel een obstakel. Maar voor een grote (vrijstaande) woning met ruimte er omheen is een all-electric bodemwarmtepomp over het algemeen de beste optie. Wel moet de woning goed geïsoleerd zijn en energielabel B (of beter) hebben. Met name grote nieuwbouwwoningen komen voor een all-electric bodemwarmtepomp in aanmerking. Ook na een grondige renovatie van grote, oudere woningen is de warmtepomp bodem een duurzame oplossing. Eventueel kan in grote woningen met label C of D een warmtepomp worden geplaatst, alleen zijn de prestaties minder goed. Daarom is het advies: eerst isoleren en lage temperatuurverwarming toepassen.

Warmtepomp bodem is met name geschikt voor:

Grote woningen die zijn gebouwd na 1990 of oudere grote woningen die zijn geïsoleerd en met lage temperatuur verwarmd kunnen worden!

Warmtepomp buitenlucht (lucht/water)

De all-electric warmtepomp op basis van buitenlucht haalt warmte uit de buitenlucht om het huis te verwarmen.

Buitenluchtwarmtepompen zijn vooral geschikt voor vrijstaande, grote en middelgrote woningen. Voor appartementen is de ruimte in de woning vaak te klein. Voorwaarde voor het plaatsen van een warmtepomp op buitenlucht is wel dat de woning goed geïsoleerd is, ongeveer energielabel B of beter. Heb je een nieuwbouwhuis, dan is dit een mooie en duurzame oplossing. Eventueel kan na toepassing van isolatie ook in label C of D woningen een warmtepomp geplaatst worden.

Warmtepomp buitenlucht is met name geschikt voor:

Grote en middelgrote woningen die tussen 1990 en nu zijn gebouwd. Ouder kan ook, mits goed geïsoleerd en met lage temperatuur te verwarmen

Hybride warmtepomp op buitenlucht

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een cv-ketel met een warmtepomp. Bij een hybride warmtepomp zorgt het warmtepompdeel voor een groot deel van het jaar voor de verwarming, alleen op extreem koude dagen en/of voor het maken van warm tapwater wordt de ketel ingeschakeld.

Hybride warmtepompen op buitenlucht zijn in de meeste woningen toepasbaar. Grote aanpassingen zijn meestal niet direct nodig, zo kan meteen bespaard worden. Ook de jaarlijkse energierekening daalt. Wel moet er enige ruimte in en om de woning voorhanden zijn. Voor appartementen kan plaatsing van het buitendeel problematisch zijn.

Hybride warmtepomp op buitenlucht is met name geschikt voor:

Grote en middelgrote woningen bouwjaar voor 1990

Hybride warmtepomp op ventilatielucht

Een hybride warmtepomp op ventilatielucht gebruikt de af te voeren lucht uit de woning als bron en vervangt de mechanische ventilatiebox. Deze warmtepomp kan zowel warmte leveren voor ruimteverwarming als voor tapwater. Voor piekverbruik staat bij de hybride warmtepomp de HR-ketel nog paraat.

De hybride warmtepomp op ventilatielucht is geschikt voor woningen die voorzien zijn van een mechanisch ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer. En dan met name middelgrote woningen en appartementen die gebouwd zijn tussen 1970 en 1990. Uiteraard past dit type warmtepomp ook in recentere grote en middelgrote woningen, maar dan meer als tussenoplossing. Als het even kan, is een all-electric warmtepomp voor een recent gebouwde grote of middelgrote woning een betere oplossing.

De hybride warmtepomp op ventilatielucht is met name geschikt voor:

Middelgrote woning en appartementen uit het bouwjaar 1970-1990

Tip: Wil je snel een indicatie krijgen van welk type warmtepomp geschikt is voor jouw woning op basis van kosten, geschiktheid of duurzaamheid? Vul de Warmtepompverkenner in!