Energierevolutie bij huishoudens door combinatie van zonne-energie, elektrisch vervoer en warmtepompen

Apr 12, 2016Ontwikkelingen warmte woningen, Warmtepomp voordelen

Zonne-energie kan, in combinatie met batterijen en warmtepompen, het komende decennium voor een energierevolutie bij huishoudens gaan zorgen. Dit stellen auteurs Maarten van der Kloot Meijburg, directeur van adviesbedrijf MKM Consultancy, en Ruut Schalij in een artikel op Follow the Money.

Energierevolutie door drie transitie-technologieën: zonne-energie, batterijen en warmtepompen

De auteurs gaan af op signalen vanuit de markt en zien daarin duidelijke keuzes voor de transitie-technologieën zonne-energie en batterijen. Ook de keuze van warmtepompen als transitietechnologie in huishoudens wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Elektrificatie van de huishoudelijke energievraag wordt namelijk gezien als de toekomst voor verduurzaming van de woningbouw.

De ontwikkelingen van zonne-energie gaan inmiddels al hard en zal een belangrijke duurzame energieproductietechnologie worden. Echter stellen de auteurs dat voor een dergelijke energievoorziening, met fluctuerende energiebronnen als zon en wind, de ontwikkeling van opslagmogelijkheden van groot belang zijn. Tot nu toe was opslag het grote struikelblok voor verduurzaming, maar door de ontwikkelingen van batterijopslag lijkt de missing link in de energietransitie gevonden te zijn.

Naast batterijen, die vooral voor korte periodes opslag kunnen bieden, zal er ook gekeken moeten worden naar seizoensopslag om volledige verduurzaming van de energievoorziening op basis van zon en wind mogelijk te kunnen maken. Als voorbeeld van seizoensopslag wordt de omzetting van duurzame elektriciteit naar waterstofgas of ammoniak beschreven. De verwachting is echter dat dergelijke technologieën pas vanaf 2030 een bijdrage kunnen leveren. In de tussentijd zal er dus gezocht moeten worden naar andere mogelijkheden om de overschotten van huishoudelijke zonproductie te kunnen benutten en hierbij wordt een rol voor warmtepompen voorzien.

Warmtepompen: van duurzame elektriciteit naar duurzame warmte

Op de korte termijn worden warmtepompen gezien als de derde game changer in de energietransitie. Warmtepompen kunnen de duurzame elektriciteit van zonnepanelen met een hoog rendement omzetten in duurzame warmte. De warmte kan deels worden opgeslagen in boilervaten of lokale warmtenetten. De markt voor warmtepompen in Nederland groeit al explosief: van ongeveer 70.000 in 2010 naar ongeveer 250.000 in 2014, maar door lage elektriciteitsprijzen en het huidige subsidiebeleid wordt verwacht dat de warmtepompmarkt sterk zal groeien en zullen prijsdalingen aanhouden. De prijzen voor dit type warmtepompen zijn de afgelopen jaren met 50 procent gedaald, en ze worden nu al aangeboden voor prijzen rond de 2000 euro, inclusief subsidie al voor minder dan 1000 euro.

Voor de nabije toekomst wordt vooral een stevige groei van hybride lucht/water warmtepompen verwacht. Een hybride warmtepomp is een elektrische warmtepomp, die vooral in het voor- en najaar voldoende warmte levert voor een huishouden, gecombineerd met een (bestaande) HR-ketel die op koudere dagen of piekmomenten de warmtevoorziening voor zijn rekening neemt. Met deze hybride warmtesystemen kan het rendement van de huisverwarming van 90 procent naar meer dan 200 procent toenemen.

Lees het volledige artikel, Nederland kan katalysator zijn in de onstuitbare opmars van zonne-energie, waarin de auteurs ook ingaan op de te nemen maatregelen voor de overheid om de energierevoluatie plaats te laten vinden, op de website van Follow the Money (12-04-2016): https://www.ftm.nl/artikelen/onstuitbare-opmars-zonne-energie.

Meer weten?

Gaat u dus een woning kopen of renoveren of bent u op zoek naar een vervanging van uw huidige cv-ketel, laat u dan goed informeren over de mogelijkheden van een warmtepomp in uw situatie. Meer informatie over onder andere de werking van een warmtepomp maar ook over subsidies kunt u vinden op Warmtepompplein.nl of volg ons op twitter: @warmtepompplein.

 

Warmtepompen betere energieprestatie stadswarmte EPC
Warmtepompen zorgen voor duurzame warmte door omzetting van duurzame elektriciteit.