Warmtepompen prominente rol in Energievisie PvdA

Mar 18, 2016Warmtepomp voordelen

Op 14 maart 2016 presenteerde de PvdA haar energievisie voor de energievoorziening van Nederland in 2025. Het plan van de energietransitie omvat 10 bouwstenen. Een van de bouwstenen is het toepassen van betere isolatie, zonnepanelen en

Warmtepompen verdringen CV-ketels

Met de voorgestelde aanpak van de PvdA worden overal de CV-ketels vervangen en kunnen de gasaansluitingen zodoende weg. In Groningen kunnen woningen bij het verstevigen zo herstelt worden dat ze meteen duurzaam en energieneutraal worden gemaakt.

Energievisie PvdA: 10 keer werk uit onze energietransitie

  1. We investeren in de omslag naar groene energie. De banengroei is enorm: groene technologie groeit met 10% per jaar.
  2. Er komt een nieuw nationaal windmolenpark ver uit de kust: Gigapark 10. Onze offshore-industrie zal enorm profiteren, meer banen voor Nederland.
  3. De verbrandingsmotor wordt uitgefaseerd. Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat binnen 10 jaar in Nederland alleen nog elektrische auto’s worden verkocht, net zoals in Noorwegen.
  4. We introduceren in navolging van de Verenigde Staten wetgeving om zelfrijdende auto’s mogelijk te maken. De productiviteitswinst voor onze economie is groot: files kosten miljarden en de tijd dat je rijdt kun je niet werken.
  5. De gaswinning in Groningen wordt verder verlaagd en de export moet worden gereduceerd. Het Groningen veld zal de komende decennia een strategische reserve zijn.
  6. Onze kolencentrales gaan binnen tien jaar dicht. Kolenstroom warmt onze atmosfeer op, stoot vervuilende stoffen uit en is niet meer van deze tijd.
  7. Onze huizen gaan van de cv-ketel af: nieuwe huizen krijgen een warmtepomp en zonnepanelen. De elektriciteitsmeter van de toekomst staat op 0, de rekening voor de energie in je huis gaat ook naar 0. Onze bouwsector zal een enorme impuls krijgen: meer banen in de bouw en installatietechniek.
  8. Groene industrie gaat voor. Groene startups rond onze technische universiteiten in Eindhoven, Delft en Twente zijn over tien jaar de ruggengraat van onze economie. Deze ondernemingen verdienen een bijzondere aandacht. 70% van de nieuwe banen komt voort uit het MKB, deze bedrijven geven we ruim baan.
  9. Kernenergie en schaliegas zijn niet schoon en niet veilig. Bovendien zijn het gewoon dure en economisch onverstandige  energiebronnen. Ze horen niet bij de toekomst van Nederland.
  10. Bijzondere technologie van Nederlandse bodem krijgt extra geld en extra aandacht. Voorbeelden zijn de winning van energie uit getijdenstroom en uit zout/zoet water. Nationale innovatie moeten we meer en beter koesteren. Dat zijn de banen van onze toekomst.

Lees de volledige energievisie van de PvdA.

Meer weten over warmtepompen?

Gaat u een woning kopen of renoveren of bent u op zoek naar een vervanging van uw huidige cv-ketel, laat u goed informeren over de mogelijkheden van warmtepompen in uw situatie. Meer informatie over onder andere de werking van warmtepompen maar ook over subsidies kunt u vinden op Warmtepompplein.nl of volg ons op twitter: @warmtepompplein.

Energievisie PvdA - Nederland in 2025 - Werk uit transitie