Verwarmen met een warmtepomp het duurzame alternatief voor de cv-ketel

Mar 14, 2016Warmtepomp voordelen

Op dit moment verwarmen de meeste Nederlanders hun huis nog met een gasgestookte ketel. Maar wat is het alternatief voor de CV-ketel? Er zijn inmiddels vele verschillende typen warmtepompen op de markt, waardoor er bijna voor elk huis wel een passende warmtepomp is, die in plaats kan komen van de CV-ketel.

Met een warmtepomp kun je net als met een ketel een huis verwarmen. Een warmtepomp onttrekt warmte uit een warmtebron en geeft deze vervolgens af op een hogere temperatuur binnen de woning. Er zijn verschillende typen warmtepompen, ze verschillen in warmtebron, afgiftesysteem of gebruikt koudemiddel. Het makkelijkst te herkennen verschil is de warmtebron. Tot 2015 zijn voornamelijk bodemwarmtepompen geplaatst die warmte uit de bodem (gesloten lus) of het grondwater (WKO-systemen) onttrekken. Maar de nieuwste generatie warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht en/of ventilatielucht, zogenaamde lucht/water warmtepompenDe investering van een lucht/water warmtepomp is in de regel lager dan een bodemwarmtepomp.

elektrische bodem water warmtepomp

 

Voor all-electric warmtepompen, waarbij de warmtepomp in de volledige warmtevraag van de woning voorziet, kan de installatie echter wel een behoorlijk karwei zijn, omdat de woning goed geïsoleerd moet zijn en de woning bij voorkeur voorzien moet zijn van lage temperatuur verwarming middels bijvoorbeeld vloerverwarming. Ook hebben dergelijke warmtepompsystemen een behoorlijk ruimtebeslag ten opzichte van een HR-ketel. Voor nieuwbouw kan daar rekening mee worden gehouden bij het ontwerp, maar voor bestaande woning kan dit problematisch zijn en kan de hybride warmtepomp uitkomst bieden.

 

Hybride warmtepompen: De nieuwste ontwikkeling op warmtepompgebied

De laatste ontwikkeling op het gebied van warmtepompen is de hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een lucht/water warmtepomp en een gasgestookte cv-ketel. De warmtepomp werkt hetzelfde als de zelfstandige variant en haalt warmte uit de lucht. In het overgrote deel van het jaar zal de warmtepomp de woning verwarmen, maar mocht dit niet voldoende zijn dan komt de HR-ketel bij, bijvoorbeeld in zeer koude periodes. Door de back-up van de gasgestookte ketel zijn de eisen wat betreft isolatie en temperatuur van het afgiftesysteem lager en daarmee vormt de hybride warmtepomp ook een duurzame oplossing voor de bestaande bouw.

 

hybride warmtepomp vervangt de ketel

 

Warmtepompen en lage temperatuur verwarming

Voor een optimale en meest efficiënte werking van alle typen warmtepompen is goede isolatie van de woning en lage temperatuur verwarming (LTV) echter wel gewenst. Voor lage temperatuur verwarming kun je dus denken aan vloerverwarming van de woning. In bestaande bouw is vloerverwarming vanuit gebruikersperspectief mogelijk niet gewenst. Echter staan de ontwikkelingen op het gebied van radiatoren ook niet stil en leveren steeds meer fabrikanten radiatoren met een hoog afgifterendement en zijn speciale ventilatoren beschikbaar die op de radiator geplaatst kunnen worden om de warmteafgifte te optimaliseren.

Een lage temperatuur radiator met ventilatoren ideaal in combinatie met een warmtepomp

Subsidie op de aanschaf van warmtepompen (ISDE)

Vanaf 2016 kun je met de ISDE subsidie een vergoeding krijgen voor een investering op een warmtepomp. Daarnaast is in 2016 de energiebelasting aangepast die het gebruik van een warmtepomp aantrekkelijker maakt.

Bron: De cv krijgt groene concurrentie, Eigen Huis magazine, maart 2016, jaargang 42.

Meer weten over warmtepompen?

Gaat u dus een woning kopen of renoveren of bent u op zoek naar een vervanging van uw huidige cv-ketel, laat u dan goed informeren over de mogelijkheden van warmtepompen in uw situatie. Meer informatie over onder andere de werking van warmtepompen maar ook over subsidies kunt u vinden op Warmtepompplein.nl of volg ons op twitter: @warmtepompplein.