Een warmtepomp in een slecht geïsoleerde woning, kan dat?

Sep 28, 2017Warmtepomp installeren

Het is een vaak gehoorde uitspraak: “Een warmtepomp is alleen gunstig als uw huis uitstekend geïsoleerd is en wanneer de woning met lage temperatuur verwarmd kan worden”. Waar komt deze uitspraak vandaan en klopt het eigenlijk wel? Is een warmtepomp echt niet mogelijk bij slechte isolatie en gebruik van normale radiatoren? Technisch gezien is het wel mogelijk, maar dat betekent niet automatisch dat het voor het milieu of voor uw portemonnee een goede keuze is. In dit artikel leggen wij uit hoe het zit.

Waarom is isolatie zo belangrijk bij een warmtepomp?

Goede isolatie van uw woning is altijd belangrijk, niet alleen voor een warmtepomp. Het zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de woning te verwarmen en hierdoor bespaart u op uw energierekening. Bij een warmtepomp is het van belang dat de woning met een lage temperatuur verwarmd wordt. Hoe lager de aanvoertemperatuur in het verwarmingssysteem is, des te beter presteert de warmtepomp. Om uw woning op een comfortabele temperatuur te krijgen met lagetemperatuurverwarming is het van belang dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat. Daarom is goede isolatie zo belangrijk bij een warmtepomp!

Met het verbruik van gas en elektriciteit in uw woning stoot u ook CO2 uit. Door goede isolatie gaat uw energieverbruik omlaag. Hierdoor bespaart u niet alleen op uw energierekening, maar zorgt u ook voor een lagere CO2-uitstoot. Met goede isolatie van uw woning draagt u dus direct ook een steentje bij aan een beter milieu.

Isolatie

Lagere aanschaf- en installatieprijs warmtepomp door goede isolatie 

Een warmtepomp is een stuk duurder in aanschaf in vergelijking met een HR-ketel. Daarom is het van belang een warmtepomp aan te schaffen die precies groot genoeg is voor uw (toekomstige) situatie zodat u niet teveel betaalt voor een te grote warmtepomp. Goede isolatie en lagetemperatuurverwarming zorgen ervoor dat de energievraag van uw woning lager is, waardoor u met een kleinere en daardoor goedkopere warmtepomp uit de voeten kunt.

Een warmtepomp met een kleiner vermogen kan vaak ook bij een standaard elektriciteitsaansluiting worden toegepast. Veel woningen zijn voorzien van een 3x25A elektriciteitsaansluiting. Wanneer een woning niet geïsoleerd is, een grote warmtevraag heeft, u elektrisch wil koken én een warmtepomp toepast, is de kans groot dat de aansluiting uitgebreid moet worden. Dit brengt hoge installatiekosten met zich mee en ook de jaarlijkse kosten van de aansluiting nemen flink toe. De energiebesparing die de warmtepomp oplevert bent u dan kwijt aan de extra kosten voor de aansluiting.

Elektriciteitsaanslutiing

Isoleren levert een bijdrage aan de maatschappij

Het is niet alleen voor uzelf belangrijk om goed te isoleren en lagetemperatuurverwarming toe te passen. Het is ook belangrijk voor het in de hand houden van maatschappelijke kosten. De netwerkbeheerder is blij met de lagere energievraag en uiteindelijk zijn er minder elektriciteitscentrales nodig.

Energievoorziening in Nederland

In Nederland zijn de winters koud en iedereen wil dan tegelijkertijd zijn of haar woning warm hebben. Op zo’n moment verbruiken we nu nog een enorme hoeveelheid aardgas om met ketels onze huizen warm te houden. Dit aardgas halen we op zo’n koude winterdag niet meer alleen uit de Groningse bodem, maar ook uit gasopslagen die op verschillende plekken in Nederland zijn neergezet. De voorzieningen om aardgas te produceren en naar woningen te transporteren zijn er dus op ingericht om in deze winter situatie iedereen warm te kunnen houden.

Het huidige elektriciteitsnetwerk is niet ontworpen om grootschalig te verwarmen met elektrische warmtepompen, elektrisch te koken, veel zonnestroom te verwerken en elektrische auto’s op te laden. De komende decennia zullen netwerkbeheerders dus druk aan de slag gaan om bestaande elektriciteitsnetwerken te verzwaren om de toepassing van duurzame technologieën bij huishoudens mogelijk te maken. Dit is een arbeidsintensieve, tijdrovende, maar ook een kostbare opgave. Om de kosten te minimaliseren moet de benodigde vraag zoveel mogelijk beperkt worden. Voor warmtepompen doen we dit door goed te isoleren en op lage temperatuur te verwarmen.

Ook qua productiecapaciteit van elektriciteitscentrales wordt het in de huidige situatie een uitdaging als iedereen in Nederland zijn woning vanaf morgen verwarmt met een warmtepomp. Daarvoor zijn er niet voldoende energiecentrales. Goed isoleren en lagetemperatuurverwarming zorgen ervoor dat er minder vermogen nodig is en dus uiteindelijk ook minder energiecentrales.


Conclusie

Technisch gezien is het mogelijk om in uw woning zonder aanpassingen een warmtepomp te plaatsen. Maar om de warmtepomp efficiënt te laten werken en om daadwerkelijk op uw energiekosten te besparen zijn isolatie en lagetemperatuurverwarming van groot belang. Daarnaast helpt het om uw energievraag en uw CO2-uitstoot te verlagen. Voor uw portemonnee en voor het milieu.