Inspectie Leefomgeving en Transport controleert warmtepompmerken op prestatie- en informatie-eisen

Dec 21, 2020Algemene informatie warmtepompen, Nieuws & blog

Leestijd: 1 minuut.

In een nieuwsupdate op 14 december 2020 schrijft de ILT:

Uit een toezichtactie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de naleving van de prestatie-eisen voor warmtepompen bleek dat de fabrikanten van 3 van de 14 gecontroleerde merken niet konden aantonen dat ze voldeden aan de technische eisen voor energie-efficiëntie, geluid en beperking gevaarlijke stoffen. De overige 11 merken scoorden voldoende tot goed.

De fabrikanten, importeurs en distributeurs van de 3 warmtepompmerken ontvingen een waarschuwingsbrief van de ILT, waarop ze direct zijn gestopt met het op de markt brengen van deze producten. Daarnaast is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geïnformeerd omdat deze apparaten op de lijst Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) stonden. De RVO heeft de lijst aangepast op basis van de ILT-bevindingen.

We raden de lezer aan om het artikel van ILT goed door te nemen. Aandacht wordt besteed aan:

  • Onvoldoende, onjuiste of onvindbare informatie;
  • Mogelijke risico’s warmtepompen;
  • Wet- en regelgeving.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.

Voor het in detail lezen van de bevindingen verwijzen we naar het rapport “Naleving producteisen aan warmtepompen – Toezicht warmtepompen – Resultaten toezichtsactie – Datum 2 december 2020”; klik hier voor meer informatie.