Monitoring prestaties warmtepompen

Dec 21, 2020Algemene informatie warmtepompen, Nieuws & blog

Leestijd: 2 minuten.

Wat zijn de (praktijk)prestaties van warmtepompsystemen in Nederland? Om daar inzicht in te krijgen is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een monitoringstraject onder Nederlandse huishoudens gestart. De eerste tussentijdse resultaten zijn inmiddels bekend.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Adviesbureau BDH uit Harderwijk en wordt daarbij ondersteund door Techniek Nederland, Enpuls, GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra en Stedin. Het project is najaar 2019 gestart en loopt tot 1 juli 2021.

Data van circa zeshonderd deelnemende woningen zijn nu geanalyseerd en BDH heeft een tussenrapportage uitgebracht – BDH stelt o.m. het volgende in haar rapport (voor de volledige weergave, klik hier):

“Binnen het project Installatiemonitor wordt van enkele honderden woningen met een warmtepomp de slimme meter uitgelezen. Op basis van deze meetgegevens zijn analyses gemaakt van de net-impact van hybride en all-electric warmtepompen. Daarnaast is het mogelijk een indicatie te geven van de bijdrage die hybride warmtepompen leveren aan de verwarmingsvraag.”

 “Hybride warmtepompen vullen ongeveer twee derde van de warmtevraag van woningen in. Het plaatsen van een hybride warmtepomp verlaagt dus de gasvraag voor verwarming met diezelfde factor; twee derde. Dit levert een directe en betrouwbare bijdrage aan de doelstelling om minder gas in woningen te gebruiken. Tegelijkertijd is het goed mogelijk een nog hogere besparing te realiseren. De afweging tussen gebruikskosten, comfort, CO2-besparing en gasverbruik bepaalt uiteindelijk hoe een hybride systeem het beste kan worden aangestuurd. In het vervolg van Installatiemonitor in de winter 2020/2021 proberen we nader in te gaan op de prestaties van hybride warmtepompen. Als voldoende meetgegevens op zeer koude dagen beschikbaar komen, kan niet alleen de dekkingsgraad worden bepaald, maar ook de seasonal COP. Daarnaast willen we de invloed van het afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren, convectoren) onderzoeken.”

Deze informatie zal toekomstige gebruikers van Warmtepompen enorm gaan helpen bij het maken van hun verduurzamingskeuze. De overheid gebruikt de informatie over de praktijkprestaties om degelijk beleid rondom CO₂-uitstoot te maken. Terwijl de netbeheerders een betere inschatting kunnen maken van toekomstige energieverbruiksveranderingen van woningen.

Meer informatie

We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en rapporteren hier graag binnenkort meer over.

Meer informatie over het onderzoek en de tussenrapportage op www.installatiemonitor.nl