Onderzoek prestaties warmtepompen

Oct 24, 2019Algemene informatie warmtepompen, Nieuws & blog

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is adviesbureau BDH onlangs gestart met een monitoringstraject warmtepompen. Aan de hand van data verkregen uit slimme energiemeters worden analyses gemaakt van de praktijkprestaties van warmtepompen in Nederlandse woningen. Bijvoorbeeld: voor welke woningen zijn warmtepompen het meest geschikt? Welk verbruiksprofiel hebben woningen met een warmtepomp?

Ieder huishouden met een warmtepomp kan zich aanmelden voor het monitoringstraject op www.installatiemonitor.nl. Voorwaarde is dat er een slimme energiemeter in de woning aanwezig is, waarmee meterstanden voor elektriciteit en aardgas uitgelezen kunnen worden. Naast de slimme meter-toegang kun je eventueel aanvullende gegevens aanleveren, zoals het woningtype, aanwezige installaties en de samenstelling van het huishouden. In combinatie met lokale weersomstandigheden biedt dit de mogelijkheid praktijkprestaties van warmtepompen te achterhalen.

CO2-uitstoot en infrastructuur

Op basis van de verkregen gegevens worden analyses gemaakt. Zo kan onder andere nauwkeuriger het gemiddelde rendement van een warmtepompsysteem worden bepaald. Ook wordt inzicht verkregen in hoe verbruiksprofielen elektriciteit en gas veranderen als in een woning een warmtepomp toegepast wordt. Deze informatie is van belang om toekomstig beleid rondom CO₂-uitstoot te kunnen maken en aan te passen. Netbeheerders kunnen op basis van deze gegevens een betere inschatting maken van toekomstige veranderingen in energieverbruik en welke aanpassingen er nodig zijn aan infrastructuren.

ODA

Het onderzoek is inmiddels gestart en loopt tot en met 30 juni 2021. De afgelopen maanden is er al succesvol getest met data van zo’n honderd woningen met warmtepompen. BDH coördineert namens RVO het monitoringstraject en krijgt daarbij ondersteuning van Enpuls, GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland. BDH is ODA (Onafhankelijke Diensten Aanbieder) en kan, na toestemming van de bewoners, meetdata uit slimme meters uitlezen. Alle verbruiksgegevens worden beveiligd en anoniem opgeslagen. Bij het verzamelen en opslaan van verbruiksgegevens worden deze losgekoppeld van het adres en de gegevens van de energiemeter. De meetgegevens en resultaten zijn dus nooit te herleiden tot een woonadres.

Meer informatie

Ga voor uitgebreide informatie over het onderzoek en/of aanmelden naar www.installatiemonitor.nl.