Warmtepompen: onmisbaar voor energieneutraliteit

Oct 25, 2016Ontwikkelingen warmte woningen

Wil Nederland in 2020 de doelstelling zestien procent hernieuwbare energie kunnen realiseren, dan dient vooral de bestaande woningvoorraad massaal over te gaan op gebruik van warmtepompen. Dat zegt branchevereniging DHPA.

Half miljoen warmtepompen geïnstalleerd in 2020

Sinds het afsluiten van het Energieakkoord in 2013 staat Nederland voor een enorme opgave. In 2020 zal van al het energiegebruik zestien procent afkomstig moeten zijn uit hernieuwbare energie. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor warmtepompen, zegt Peter Wagener, voorzitter van de branchevereniging van warmtepompen Dutch Heat Pump Association (DHPA). Berekeningen hebben uitgewezen dat, van niet uit biomassa afkomstige hernieuwbare energie, het grootste deel afkomstig is van warmtepompen. Om de geraamde 16 Petajoule hernieuwbare energie te kunnen realiseren, moeten er in 2020 ongeveer 500.000 warmtepompen zijn geïnstalleerd.

Bestaande woningvoorraad biedt voldoende ruimte voor 500.000 warmtepompen

Hoewel een half miljoen in aantal groot aandoet, blijkt het potentieel vele malen groter. Volgens becijferingen zullen in 2020 circa 5,4 miljoen woningen van de totale woningvoorraad geschikt zijn voor toepassing van warmtepompen. Het grootste deel daarvan (95 procent) heeft betrekking op vrijstaande woningen, gevolgd door twee-onder-een-kap (85 procent) en tussenwoningen (75 procent). Wagener: “Niet elke sector is even toegankelijk voor implementatie van warmtepompen. Zo hebben bijvoorbeeld woningcorporaties te maken hebben met stakeholders die verschillende belangen nastreven. Daarom zetten we sterk in op samenwerken”.

Nederlandse markt als voorbeeld richting Europa

Wagener doelt op onder andere het initiatief “De Stroomversnelling”, een samenwerkingsverband tussen vijf woningcorporaties en vier bouwbedrijven. Doel van het initiatief is transitie van 111.000 huurwoningen naar energierekening nul. De inzet van warmtepompen vormt een belangrijk onderdeel van het plan. Het is een van de manieren om te komen tot een energieneutrale woningvoorraad. Een ander pluspunt van meer warmtepompen is meer van economische aard. Hoewel de investeringen moeten worden terugverdiend, stimuleert transitie de economie. Wagener: “Gerealiseerde innovaties zijn vooral gericht op de Nederlandse markt. Er kan zich een thuismarkt ontwikkelen met een voorsprong in Europa”.

 

 

Grafiek van de distributie van warmtepompen in Nederland in 2020
Verdeling van half miljoen warmtepompen in de Nederlandse woningvoorraad in 2020 (Bron: DHPA).

Bron: Installatie en Bouw